Åsa Forsblad Morisse

Skådespelare

Foto Micke Sandström

Egenmäktigt förfarande, Uppsala stadsteater 2015.

Som i en dröm, Uppsala stadsteater 2017.

Spelman på taket, Uppsala stadsteater 2016-2017.

Nysningen, MarsvinsholmsTeatern 2016.